TenSura Shizue Izawa (Conqueror of Flames)

  • 399 SEK
Artikelnummer: 823
Leverantör: Banpresto

Figurin föreställande Conqueror of Flames Shizu från That Time I Got Reincarnated as a Slime. Tillverkad av Banpresto.

  • Brand: Banpresto
  • Figure series: Espresto
  • Character: Shizue Izawa (Conqueror of Flames)
  • From: That Time I Got Reincarnated as a Slime
  • Size: 21 cm
  • Material: PVC
  • Box Contents: Shizue Izawa figure

________________________________________

Obs: Produkten är avsedd för vuxna samlare och bör förvaras utom räckhåll från små barn då det kan finnas vassa kanter samt lösa delar som man kan sätta i halsen. PVC är en av de vanligaste plasterna men har fått kritik för att vara hälsoskadlig och miljöfarlig. Figur och fot ska källsorteras som plast. 
Disclaimer: Choking hazard. This product is meant for adult collectors and should be kept out of reach of small children, since it can contain sharp edges and loose parts. PVC is one of the most commonly used plastics but have received critique for being dangerous to the environment as well as a potential health hazard. Recycle figure and stand as plastic waste.