Dragon Ball Beerus Plush Toy

  • 199 SEK
Artikelnummer: 1026
Leverantör: Just Toys INTL

Plush Toy of Beerus from Dragon Ball. Manufactured by Just Toys INTL.Frequently Asked Questions
  • Brand: Just Toys INTL
  • Figure series: 
  • Character: Beerus
  • From: Dragon Ball
  • Size: 24 cm
  • Material: Polyester
  • Set Contents: Main Body

________________________________________

Obs: Produkten är avsedd för vuxna samlare och bör förvaras utom räckhåll från små barn då det kan finnas vassa kanter samt lösa delar som man kan sätta i halsen. PVC är en av de vanligaste plasterna men har fått kritik för att vara hälsoskadlig och miljöfarlig. Figur och fot ska källsorteras som plast. 
Disclaimer: Choking hazard. This product is meant for adult collectors and should be kept out of reach of small children, since it can contain sharp edges and loose parts. PVC is one of the most commonly used plastics but have received critique for being dangerous to the environment as well as a potential health hazard. Recycle figure and stand as plastic waste.