Fire Force Shinmon Benimaru Kotobukiya

  • 1 899 SEK
Artikelnummer: 2168
Leverantör: Kotobukiya
Skala: 1:8

Shinmon Benimaru joins the Kotobukiya ARTFX J statue series!Frequently Asked Questions
  • Brand: Kotobukiya
  • Figure series: ARTFXJ Statue 1/8
  • Character: Shinmon Benimaru
  • From: Fire Force
  • Size: 27 cm
  • Material: PVC
  • Box Contents: Shinmon Benimaru statue