One Piece The Shukko Benn Beckman

  • 549 SEK

Artikelnummer: 16183

Storlek: 17 cm
Karaktär: Benn Beckman
Franchise: One Piece
Leverantör: Banpresto
Material: PVC, ABS

-EN-

Benn Beckman is a member of the Red Hair Pirates in the popular anime series, One Piece. Benn is the first mate to Shanks, the captain and leader of the Red Hair Pirates. While Benn does not have a devil fruit power, he is still respected as the second highest authority behind Shanks in the pirate crew. Benn is known for his advanced intellect and usage of a flintlock rife.

-SV-

Benn Beckman är medlem i Red Hair Pirates i den populära animeserien One Piece. Benn är förste styrman till Shanks, kaptenen och ledaren för Red Hair Pirates. Även om Benn inte har en djävulsfruktmakt, är han fortfarande respekterad som den näst högsta auktoriteten bakom Shanks i piratbesättningen. Benn är känd för sitt avancerade intellekt och användningen av flintlås.

Frequently Asked Questions